Stöd cancer forskningen i Oktober

Oktober månad är rosa månaden i år. Det innebär att du kan stödja cancer forskningen genom att köpa de rosa bandet som är ett initiativ från cancerfonden. De flesta av oss känner någon som har kämpat mot cancer. Forskningen går framåt och många klarar sig, dock kan det vara tufft att gå igenom operationer, strål behandlingar  och cellgiftsbehandlingar.

Motion för minskad risk

Genom att motionera minst 30 minuter varje dag minskar du risken för bröstcancer, detta menar forskarna då de har hittat ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk. Hur du motionerar spelar ingen roll, bara att du får upp pulsen. När du får upp pulsen påverkas hela kroppen på ett bra sätt, ditt hjärta får jobba och kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse blir starkare. Även insulin, blodsockret och hormonerna påverkas. Detta innebär att kroppen kan ta hand om inflammationer på ett bättre sätt.

 

Andra sätt att förebygga

Förutom motion finns det andra sätt att förebygga cancer, bl.a att dra ner på sockret och halvfabrikats mat. Det finns även de säger vetegräs kan hjälpa till i kampen mot cancern, även fast det finns väldigt lite evidens för det. Lättast för de flesta är att hitta en kost som inte innehåller allt för mycket socker och sedan försöka hitta en träningsrutin som passar just dig.

61000 per år

Sextioentusen varje år får cancerbesked och 8000 av dessa är bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, ca 30% av alla kvinnor som har cancer har just bröstcancer. Chansen att bli botad har idag ökat, och 80% av alla som insjuknar blir friskförklarade. De flesta som drabbas av bröstcancer är runt 60år.

Genom att stödja rosabandet kampanjen från cancerfonden hjälper du forskningen framåt och ser till att våra barn och barnbarn kommer att kunna dra nytta av dessa resultat.