Olika typer av stamceller

Stamceller

Det finns många typer av stamceller och de återfinns på många olika ställen i kroppen. En vanlig indelning är adulta, embryonala och navelsträngsstamceller. Adulta stamceller och multipotenta celler från navelsträngen insamlas oftast i samband med förlossningen och sparas sedan i en fryst bank.

 

Adulta stamceller

 

Dessa cellers syfte är att finna skadad vävnad och reparera denna och de är multipotenta. Det finns adulta stamceller på många olika ställen i kroppen, bland annat i benmärgen, hud, blod, lever, fett samt hjärnan. Dessa ställen på kroppen känner vi också till att om någon cell skadas eller dör så repareras det snabbt. Om du råkar trilla och skada dig så läker huden ihop av sig själv, men hjälp av multipotenta celler. Blodcellerna som är multipotenta återfinns i benmärgen och kan utvecklas till röda eller vita blodkroppar samt till blodplättar. Stamceller forskning har kommit väldigt långt och de används idag som behandling vid blodsjukdomar såsom leukemi.

 

Embryonala stamceller

Stamceller från det tidigaste stadiet i livet kallas embryonala och finns i det befruktade äggets första veckor. Innan de används inom forskningen är cellerna totipotenta och vid första stadiet av differentiering blir de pluripotenta. Vid det pluripotenta stadiet samlas de in för forskning, isoleras och utvecklas till en blastocyst. I detta stadie kommer cellen att ytterligare specialiseras men alla celler i skedet är anpassade till att bli vilken cell som helst i kroppen. Vid insamling av dessa celler punkteras blastocystens hinna och stamcellerna odlas i ett provrör som sedan differentieras till nya stamceller. Dessa typer av celler används inte för behandlingar idag i varken stamceller sverige eller utomlands eftersom vävnaden inte passar för transplantation och växer utan att stanna, likt en tumör.

Dessa är två olika typer av stamceller. Det finns fler kategorier och indelningar. En omnipotent stamcell är den som ger upphov till allt, ägget som befruktas och utvecklas till ett embryo.

År 2012 tilldelades ett Nobelpris för den medicinska upptäckten om hur man transitionernar en cell tillbaka in i stamcellsstadiet.