Co Working

Co-working är en relativt ny trend i Sverige. Grundläggande är att företagare hyr sin lokal tillsammans med andra företagare och delar på gemensamma lokalresurser istället för att äga de själv. Trenden startade hos frilansare som tillsammans behövde utföra arbeten men som dessutom ville ingå i ett större sammanhang i vardagen, ett exempel är den nya kontorsbyggnaden i Malmö.

Delningsekonomi på arbetsplatsen

Den växande delningsekonomin påverkar våra kontors utformning. Digitaliseringen av kontor går hand i hand med konceptet delningsekonomi då det innebär att flera företag delar på gemensamma resurser i stället för att själva äga dem. Ett sätt World Trade Center är uppbyggt på och banar väg för den moderna teknologin.

I dag uppger åtta av tio svenskar att de kan utföra sina arbetsuppgifter var som helst, och två tredjedelar gör det redan. När vi kan jobba varifrån vi vill, vad återstår då för syfte med att gå till kontoret? Jo: nätverkandet. Framgångsrika arbetsplatser måste anpassas efter relationer, och det görs bland annat genom att de digitaliseras och öppnas upp för både företag och för allmänheten, säger Niklas Åklundh, marknadschef WTC.

Möblera för mingel och spontana samtal

Både på gemensamma arbetsplatser, så kallade co-working spaces, och på egna arbetsplatser kommer rummen och ytorna allt mer att handla om möten. Arbetsplatsen blir i högre utsträckning designad för det fysiska mötet och de vänskapsband som numera inte bara uppstår i lunchrummet eller vid kaffeautomaten, utan på hela arbetsplatsen. Co-working bygger även på nätverkande i högre utsträckning och många kontorshotell arrangerar gemensamma frukostar och events för ökad sammanhållning bland företagen.

Värdet uppstår när vi träffas, pratar och nätverkar med varandra. Vi har redan sett att flera företag hittat varandra i vårt aktivitetsbaserade kontor. Att ständigt synas är en form av content marketing för ditt företag – du bygger ditt varumärke varje dag,  säger Niklas Åklundh.
Ju fler ytor det finns för dig och din personal att naturligt kollidera med varandra och andra företag på, desto bättre fyller arbetsplatsen sitt nya syfte.

Meningsfullt och kreativt

I en co-working miljö finns ingen angiven företagskultur att förhålla sig till på samma sätt som ett traditionellt kontor. Det hänger ihop med att kontoret blir som ett andra hem och många upplever att de kan ta med sin personlighet till jobbet och vara sig själva där. Jobbet kan se olika ut från dag till dag och ske vilken tid som helst på dygnet,  därför vill vi ha varierade arbetsplatser med olika miljöer anpassade för arbetsuppgiften. Så kallat aktivitetsbaserat kontor.

70 procent av personer i åldern 18 till 34 år ser flexibla arbetstider och arbetsplatser som den absolut viktigaste förmånen på jobbet. Det har påverkat att nästan hälften av kontoren idag har ett eget café och uppmuntrar till en entreprenöriell andra där nätverkande och relationsbyggande uppmuntras, säger Niklas Åklundh.

På World Trade Center i Malmö, Lund, Helsingborg innebär det att fastigheterna har utformats och möblerats med nätverkande i åtanke, snarare än som uppdelade, isolerade företagslokaler.

Vill du läsa mer om co-working kan du läsa hela artikeln här.